Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon)

Ateşli havale merkez sinir sistemi enfeksiyonu dışı nedenlerle oluşan,  yüksek ateş eşliğinde ortaya çıkan nöbettir. Bebeklik veya erken çocukluk döneminde yani 3 aylık bebekler ile 5 yaşına kadar olanlarda görülen havale nöbetine Febril Konvülsiyon denir.

Genellikle ciddi sorun teşkil etmese de febril konvülsiyon belirtileri nöbet sırasında vücutta kasılmalar, vücudun sadece bir bölümünde titreme ve seyirmeler görülür, geçici bilinç kaybı olur. Bu yaş aralığındaki çocukların her 20 tanesinden birinde Ateşli Havale görülmektedir.

Hastada menenjit, ensefailt gibi enfeksiyonların olmadığının tespit edilmesi gerekir. Halk adı ile sara olarak bilinen (epilepsi) yani ateşli havale olmadığı dönemde meydana gelmekte olan nöbetler varsa ateşin bu nöbetleri tetikleyebileceği de dikkate alınmalıdır.

Çocuğun 38 derece’nin üzerinde bir ateşi olmalıdır. Hasta 6 yaşından küçük olmalıdır, bilinç kaybı, gözlerde kayma, apne, dudaklarda morarma, vücudun geneli ya da bir bölümünde kasılma, idrar ya da dışkı kaçırma görülebilir. Febril konvülsiyon nöbetleri genellikle kısa sürmekte 3 dakikanın altında olmaktadır.

Nöbet sırasında çocuk aniden sararır, katılaşır ve bilincini kaybeder, gözleri döner, kollarında ve bacaklarında hatta yüzünde sarsıntı (kasılma) olur. Gözlerdeki kayma çocuğun bilinç kaybı yaşadığının göstergesidir. Nöbet bitiminden birkaç dakika sonra çocuk sesli şekilde nefes alır, gevşer ve uykuya dalar.

Febril konvülsiyon belirtileri genellikle kendiliğinde sonlanır ancak 5 dakikadan uzun süren nöbet durumunda doktor tarafından müdahale edilerek ilaç (serum) verilir ve hava yolu güvenliği sağlanır.

Ateşli havale teşhisi konulabilmesi için çocuğun vücudunda aile bireyleri tarafından görülen belirtiler, yani kasılma, sararma, bir bölgede seyrilme, bilinç kaybı gibi durumların doktorlara doğru şekilde anlatılması ile gerçekleşir, zira bu nöbetler çok kısa olduğundan eğer doktorun yanında meydana gelmemiş ise, doktorun görme şansı yoktur.

Bu nedenle aile bireyleri bu durumlarda hastayı iyi gözlemlemeli febril konvülsiyon belirtileri iyi anlatmalıdır. İlk kez ateşli nöbet geçirildiğinde hastanın yaşı ne kadar büyükse tekrar havale geçirme ihtimali o kadar azalacaktır.

Daha sonra yapılacak testler enfeksiyon kaynağını belirlemek ve menenjit gibi hastalıkların var olup olmadığını anlama amaçlıdır. Genellikle idrar tahlili ve kan testleri ile belirlenmektedir. Özellikle küçük yaşlarda çocuklarınızın ateşli hastalıklara yakalanmamaları için daha dikkatli olunmalıdır.

Abc Sağlık

Sağlık konuları hakkında makale yazarı

Bir Cevap Yazın